DYREKTOR SZKOŁY

MAGDALENA KARPINIAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

EWA KARASEK

GODZINY PRZYJĘĆ

DYREKTOR SZKOŁY
poniedziałek 14.30-15.30
piątek 8.00 – 9.00
WICEDYREKTOR SZKOŁY
wtorek 15.00 – 16.00
środa 15.00 – 16.00

Dyżur Dyrektora Szkoły podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami w godz. 18.00 – 20.00. 

Przyjmowanie skarg i wniosków: poniedziałek  15.30 – 16.30.