DYREKTOR SZKOŁY

MAGDALENA KARPINIAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

EWA KARASEK

GODZINY PRZYJĘĆ

DYREKTOR SZKOŁY
poniedziałek 14.30-15.30
środa 8.00 – 9.00
WICEDYREKTOR SZKOŁY
wtorek 12.30 – 13.30
środa 08.30 – 09.30

Dyżur Dyrektora Szkoły podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami w godz. 18.00 – 20.00. 

Przyjmowanie skarg i wniosków: środa 15.30 – 16.30.