SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Sękocinie powstała w połowie XIX wieku. Informacja pochodzi z jednej z kronik szkolnych, gdzie znajdujemy notatkę z 1956 r., odręcznie spisaną przez St. Sierajewskiego, byłego nauczyciela.

Mieściła się w budynku, gdzie obecnie funkcjonuje Przedszkole w Sękocinie. Szkoła była parterowa, nieotynkowana, z drewnianymi drzwiami.

Z wywiadów, jakie przeprowadzili uczniowie naszej szkoły (dziś już absolwenci) w latach 2001 – 2002 ze swoimi krewnymi, wynika, że w latach 20. i 30. XX wieku w budynku była tylko jedna sala lekcyjna, w której uczyli się wszyscy uczniowie podzieleni na oddziały. Ciepła dostarczał piec kaflowy. Wszystkich uczył jeden nauczyciel. W czasach okupacji dyrektorką była Jadwiga Ułasiewicz.

8 maja 1944 szkoła została przeniesiona do nowego lokalu na terenie wsi Słomin, czyli tu, gdzie znajduje się teraz. Nazwę jednak pozostawiono. Budynek był mniejszy od obecnego.

Wśród inicjatorów wzniesienia tego obiektu był Józef Królikowski, późniejszy pierwszy po wojnie Wójt Gminy Falenty. Szkoła powstała na miejscu łąki. Przez wiele lat obok niej pasło się bydło mieszkańców Słomina.

W kronice szkolnej przeczytać można, że w maju 1947 przystąpiono do budowy schodów na piętro. Materiał został częściowo przywieziony z odgruzowania Warszawy (stopnie, balustrada). 1 września 1948 w szkole rozbłysło światło elektryczne, zaś we wrześniu 1950 w szkole postawiono 4 piece kaflowe.

Szkoła powoli zmieniała się i rozrastała. Pełniła bardzo ważną funkcję w okolicy, była nie tylko placówką oświatową, ale także kulturalną i sportową. Umożliwiła większości uczniom pierwszy kontakt z teatrem i sztuką.

Sale początkowo były wyposażone w długie ławy. W ramach lekcji przyrody dzieci sadziły w ogródku szkolnym drzewka owocowe i siały warzywa.

W 1998 roku dobudowano blok sportowy, a dawną salę gimnastyczną, która mieściła się na piętrze, zaadaptowano na dwie pracownie: polonistyczną i komputerową, które istnieją do dziś.

W 2010 roku zostało otwarte nowoczesne wielofunkcyjne boisko “Orlik 2012”. Obecny wygląd i wyposażenie szkoły są zasługą jej kolejnych dyrektorów. Funkcję tę pełnili:

  • Bolesław Badaczewski (1947-1981), nauczyciel matematyki,
  • Mirosława Leonarska (1981-1991), zatrudniona w szkole od 1963, nauczyciel j. rosyjskiego,
  • Ryszard Pajda (1991-2011), nauczyciel wychowania fizycznego.

Od 1 września 2011 dyrektorem szkoły jest pani Magdalena Karpiniak

Warto również wspomnieć zasłużonych dla placówki nauczycieli, którzy pracowali długie lata w naszej szkole i wychowali wiele pokoleń mieszkańców tego regionu:

  • Barbara Buchalczyk, nauczyciel przyrody – zatrudniona od 1955
  • Barbara Wilkowska, nauczyciel historii – zatrudniona od 1966
  • Alicja Suwała, nauczyciel języka polskiego
  • Ewa Piłat, nauczyciel WF-u

25 kwietnia 2009 szkoła otrzymała imię Włodzimierza Potockiego, który jako dwudziestoletni pułkownik zasłynął odwagą i męstwem w bitwie pod Raszynem 19 kwietnia 1809. Rok wcześniej z własnych środków Potocki utworzył pierwszy polski oddział artylerii konnej, który swój chrzest bojowy przeszedł właśnie w tej bitwie.

Mimo że nasza placówka mieści się na terenie wsi Słomin, władze gminy zdecydowały pozostawić jej historyczną nazwę, do której dodano imię patrona. Obecna nazwa placówki brzmi: Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie.

W dniu 1 lipca 2012 roku rozpoczęła się rozbudowa, nadbudowa  i przebudowa  Szkoły Podstawowej w Sękocinie. Uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło 1 września 2014 roku. Dzięki modernizacji pacówka zyskała m.in. nowe sale dydaktyczne, salę rekreacyjno sportową, gabinet pielęgniaki i dostosowania dla osób niepełnosprawnych(winda, platforma dźwigowa). Nasza szkoła stała się tym samym jednym z nowocześniejszych obiektów na terenie gminy Raszyn.

Od 2018 roku, po likwidacji gimnazjów, Szkoła Podstawowa w Sękocinie jest placówką ośmioklasową. Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się liczba uczniów, a nasi wychowankowie osiągają bardzo wysokie wyniki w egzaminach i konkursach przedmiotowych.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content