NAUCZYCIELE KLAS I – III

KLASA I A KLASA I B KLASA I C
REGINA SUWAŁA MARTA SZCZEPANOWSKA JOANNA DUŻYŃSKA
KLASA II A KLASA II B KLASA II C
LIDIA GROMEK SYLWIA SIEROCKA EWA POTERAŁA
KLASA III A JĘZYK ANGIELSKI RELIGIA
MIROSŁAWA JANKIEWICZ MATEUSZ SKUZA ANDRZEJ ŁOPALEWSKI