NAUCZYCIELE KLAS IV – VII

Język polski Język angielski Matematyka
Ewa Karasek
Joanna Jastrzębska
Małgorzata Studzińska
Barbara Tombarkiewicz 
Anna Świlczewska
Iwona Rosiak
Marzena Cybulska
Monika Gil
Piotr Karpiniak 
Język niemiecki Historia Przyroda
Joanna Krakowiecka Katarzyna Gaczyńska Marta Woroniecka-Marciniak
Magdalena Karpiniak
Chemia Fizyka Biologia
Diana Jesionek  Monika Gil  Magdalena Karpiniak
Geografia Plastyka Muzyka
Marta Woroniecka-Marciniak Katarzyna Krasowska
Sylwia Sierocka
Anna Góral – Tomaszewska
Technika Informatyka/ Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne
Marta Szczepanowska  Piotr Karpiniak Beata Bicz
Damian Wysocki
Kamil Jaszczyszyn
Religia Doradztwo zawodowe
Zofia Szymanek Marta Asman-Milczarek
Świetlica
Mirosława Osińska
Katarzyna Miazga