NAUCZYCIELE KLAS IV – VII

Język polski Język angielski Matematyka
Ewa Karasek
Joanna Jastrzębska
Barbara Tombarkiewicz
Anna Świlczewska
Iwona Rosiak
Mateusz Skuza
Marzena Cybulska
Monika Gil
Piotr Karpiniak (zastępstwo)
Język niemiecki Historia Przyroda
Joanna Krakowiecka Katarzyna Gaczyńska – urlop macierzyński
Łukasz Nosal
Marta Woroniecka-Marciniak
Magdalena Karpiniak
Chemia Fizyka Biologia
Diana Jesionek  Monika Gil  Magdalena Karpiniak
Geografia Plastyka Muzyka
Anna Niedziela-Stec Katarzyna Krasowska
Sylwia Sierocka (zastępstwo)
Katarzyna Grygiel
Technika Informatyka/ Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne
Marta Szczepanowska (zastępstwo) Piotr Karpiniak Beata Bicz
Damian Wysocki
Kamil Jaszczyszyn
Religia Wychowanie do życia w rodzinie Doradztwo zawodowe
Joanna Smyk
Andrzej Łopalewski
Andrzej Łopalewski Marta Asman-Milczarek
Świetlica
Mirosława Osińska
Katarzyna Miazga