NAUCZYCIELE KLAS IV – VII

Język polski Język angielski Matematyka
Ewa Karasek
Joanna Jastrzębska
Aleksandra Śwircz
Anna Świlczewska
Iwona Rosiak
Urszula Dobrosz
Olga Oporska
Marzena Cybulska
Monika Gil
Język niemiecki Historia Przyroda
Joanna Krakowiecka Katarzyna Gaczyńska – urlop macierzyński
Łukasz Nosal
Marta Woroniecka-Marciniak
Anna Niedziela-Stec
Magdalena Karpiniak
Chemia Fizyka Biologia
Diana Jesionek  Monika Gil  Magdalena Karpiniak
Geografia Plastyka Muzyka
Anna Niedziela-Stec Katarzyna Krasowska Katarzyna Grygiel
Technika Informatyka/ Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne
Igor Mierzwiński Piotr Karpiniak Beata Bicz
Damian Wysocki
Religia Wychowanie do życia w rodzinie Doradztwo zawodowe

Joanna Smyk

Andrzej Łopalewski

Andrzej Łopalewski Marta Asman-Milczarek
Świetlica
Mirosława Osińska
Katarzyna Miazga
Joanna Krakowiecka