NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

Bibliotekarz Logopeda Pedagog szkolny
Katarzyna Krasowska Magdalena Ostrowska-Więcek  Marta Asman-Milczarek
Pedagog specjalny Terapia pedagogiczna
Dorota Piątkowska
Marta Szczepanowska
Mirosława Jankiewicz
Regina Suwała