NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

Bibliotekarz Logopeda Pedagog szkolny
Katarzyna Krasowska Magdalena Ostrowska-Więcek  Marta Asman-Milczarek
Pedagog specjalny Terapia pedagogiczna Nauczyciel wspomagający
Hanna Wujek – Rokicka
Marta Szczepanowska
Elżbieta Wróbel
Agnieszka Korzeniewska
Regina Suwała
Mirosława Jankiewicz