Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 

31 października 2019

2 stycznia 2020

3 stycznia 2020

21-23 kwietnia 2020 (egzaminy ósmoklasistów)

24 kwietnia 2020

12 czerwca 2020