DYREKTOR SZKOŁY

MAGDALENA KARPINIAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

EWA KARASEK

GODZINY PRZYJĘĆ

DYREKTOR SZKOŁY
WTOREK – 14:30-15:30
PIĄTEK  –  8:00-9:00
WICEDYREKTOR SZKOŁY
 
 

Przyjmowanie skarg i wniosków: 

WTOREK – 15:30-16:30