HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych  w r. szk. 2020/2021

klasy 1-3

16.09.2020             zebranie organizacyjne

21.10.2020             dzień otwarty

18.11.2020             dzień otwarty

16.12.2020             dzień otwarty

13.01.2021             zebranie śródroczne

17.03.2021             dzień otwarty

21.04.2021             dzień otwarty

19.05.2021             dzień otwarty

(poinformowanie na piśmie o zagrożeniu niepromowaniem do klasy programowo wyższej)

Godzina rozpoczynania zebrań: 1800

 

Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych 

w r. szk. 2020/2021

klasy 4-8

14.09.2020             zebranie organizacyjne

19.10.2020             dzień otwarty

16.11.2020             dzień otwarty

14.12.2020             dzień otwarty

11.01.2021             zebranie śródroczne

15.03.2021             dzień otwarty

19.04.2021             dzień otwarty

17.05.2021             dzień otwarty

(poinformowanie na piśmie

o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

lub nieodpowiednią bądź naganną oceną zachowania)

Godzina rozpoczynania zebrań: 1800

Konsultacje indywidualne możliwe są również po uprzednim ustaleniu z nauczycielami.