SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

PRACOWNICY SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY
MAGDALENA KARPINIAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY
EWA KARASEK

Klasy 1-3 – wychowawstwa

 

0 – Marzena Kujawa – nauczyciel oddziału przedszkolnego

1A –  Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

1B – Ewa Kwiatkowska – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

1C – Wioletta Oniszk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapia ręki

2A – Regina Suwała – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
2B – Agnieszka Dobosz – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
3A – Lidia Gromek – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
3B – Anna Karpińska  – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

Klasy 4-6 – wychowawstwa

4A – Rafał Wierzchowskinauczyciel informatyki

4B- Beata Bicz – nauczyciel wychowania fizycznego i EDB

5A – Monika Walczak – nauczyciel j. polskiego
5B – Iwona Rosiak – nauczyciel j. angielskiego
5C – Agnieszka Korzeniewska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
6A – Damian Wysocki – nauczyciel wychowania fizycznego
6B – Kamil Jaszczyszyn -nauczyciel wychowania fizycznego
6C – Małgorzata Studzińska – nauczyciel j. polskiego

 

Klasy 7-8 – wychowawstwa

7A – Katarzyna Gaczyńska – nauczyciel historii i WOS

8A – Marta Woroniecka-Marciniak – nauczyciel przyrody i geografii
8B – Anna Świlczewska – nauczyciel j. angielskiego
8C – Piotr Karpiniak – nauczyciel matematyki

 

POZOSTALI NAUCZYCIELE

Magdalena Karpiniak – nauczyciel biologii

Ewa Karasek – nauczyciel j. polskiego

Anetta Grabowska – nauczyciel j. polskiego

Jadwiga Maruszewska-Horn – nauczyciel matematyki

Anna Prejs-Stojak – nauczyciel biologii

Diana Jesionek – nauczyciel chemii

Helena Szczekowska – nauczyciel fizyki

Natalia Baszkiewicz – nauczyciel plastyki

Monika Sujka – nauczyciel j. angielskiego klas 1-2

Dobrosława Knieć – nauczyciel j. niemieckiego

Ewa Krawcow-Sybilska – nauczyciel muzyki

Marek Miler – nauczyciel historii

Małgorzata Broda – terapia pedagogiczna

Sylwester Podsiadły – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Elżbieta Wróbel – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Katarzyna Krasowska – nauczyciel bibliotekarz

Zofia Szymanek – nauczyciel religii

Marzena Borsuk – nauczyciel religii

Marta Asman-Milczarek – psycholog szkolny

Hanna Wujek-Rokicka – pedagog szkolny

Mirosława Osińska – nauczyciel, wychowawca świetlicy

Katarzyna Miazga – nauczyciel, wychowawca świetlicy

Magdalena Ostrowska-Więcek – logopeda

Joanna Kobryń – nauczyciel techniki

                ADMINISTRACJA

  SEKRETARZ SZKOŁY SPECJALISTA DS. KADR i ADMINISTRACJI GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI  KIEROWNIK GOSPODARCZY
  MONIKA MALINOWSKA MAGDALENA PLASKOTA OLGA GAJEWSKA MIROSŁAW BRZOZOWSKI
OBSŁUGA
Barbara Dymińska
Barbara Soból
Stanisława Włodarczyk
Danuta Żurawska
Mirosław Brzozowski
Michał Kantorowicz
 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content