Zasady i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021

Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Wł. Potockiego w Sękocinie

Karta zgłoszenia – wersja PDF

Karta zgłoszenia – wersja WORD

Karta zgłoszenia – wersja ODT