ROZBUDOWA SZKOŁY

Zaraz po zakończeniu roku szkolnego rozpocznie się rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Sękocinie. Obecna powierzchnia 1001 m2 zostanie powiększona do 2301 m2, a powierzchnia zabudowy z 1222 do 1709 m2. Dzięki nadbudowie wysokość budynku zwiększy się o ponad 2 m. Zasadniczym celem prac budowlanych jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz powiększenie części “pozalekcyjnej” szkoły. W projekcie znalazły się dodatkowe sale dydaktyczne a obecnie istniejące zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Dzięki rozbudowie powstanie nowy hol dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a na wyższe poziomy za pomocą schodów i windy, szatnia, świetlica i sanitariaty na piętrze. Po modernizacji szkoła będzie posiadać 9 sal dydaktycznych, salę rekreacyjno-sportową, gabinet, szatnie obsługującą znajdującego się przy szkole Orlika, pomieszczenia administracji oraz wszystkie inne niezbędne do funkcjonowania obiektu. Poza pracami budowlanymi nastąpi wyrównanie terenu przy wejściu oraz od strony wnętrza działki (placu zabaw), wykonane zostanie nowe ogrodzenie, a teren zielony zagospodarowany. W wyniku tych wszystkich działań Szkoła Podstawowa w Sękocinie będzie nowoczesnym obiektem, który pozwoli nie tylko na prowadzenie pracy edukacyjnej w dobrych warunkach, ale również będzie mogła prowadzić szeroko zakrojoną pracę pozalekcyjną, tak bardzo potrzebną młodemu pokoleniu. Szeroki program sal do zajęć pozalekcyjnych może zostanie wykorzystany również przez inne grupy sękocińskiej społeczności.

bud 1
bud 2
bud 3
bud 4
bud 5