Zasady i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym

w roku szkolnym 2020/2021