SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY RASZYN

„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”… A czy można lepiej nauczyć się podejmowania obywatelskich decyzji w lokalnym życiu społecznym niż poprzez umożliwienie  w praktyce wpływania na losy gminy? Jednym z pomysłów na angażowanie młodych ludzi jest powoływanie młodzieżowych rad gmin, dzięki którym mogą oni zgłaszać swoje potrzeby i opinie „dorosłym” radom gmin, ale również uczyć się postaw obywatelskich oraz zasad działania instytucji samorządowych.

Czym jest Młodzieżowa Rada Gminy Raszyn?
Młodzieżowa Rada Gminy jest organem doradczym i reprezentacją młodzieży w strukturach lokalnych. W skład Rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 13 do 18 roku życia z gminy Raszyn.

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Gminy Raszyn?
Młodzieżowa Rada Gminy Raszyn zajmuje się sprawami młodzieży. Wskazuje innym organom potrzeby swoich rówieśników oraz stara się kształtować i zmieniać Naszą gminę, tak, jak widzą je młodzi ludzie. Zachęca też do czynnego brania udziału w życiu Gminy i pracy społecznej na jej rzecz.

Jak wygląda praca radnego Młodzieżowej Rady?
Rada uczestniczy od czasu do czasu na sesjach, czyli obowiązkowych, oficjalnych spotkaniach,  na którym zapadają najważniejsze decyzje. Między sesjami praca radnego skupia się na pracy w specjalnych komisjach problemowych.

Jak przebiegły wybory do Młodzieżowej Rady Gminy?

Wybory do Rady są były równe, większościowe oraz odbyły się w głosowaniu tajnym. Udział w głosowaniu był dobrowolny. Uprawnionymi do głosowania  była młodzież w wieku od 13 lat do ukończenia 18 roku życia, mieszkająca na terenie Gminy Raszyn. Głosowanie odbyło się w lokalu wyborczym – Szkoła Podstawowa im. W. Potockiego w Sękocinie. Do oddania głosów przez wyborców posłużyły karty do głosowania. Wybory odbyły się dnia 28.02.2023 roku. Komisja wyborcza w składzie Agnieszka Korzeniewska pracowała od godziny 11:00 do godziny 16:00.

Sesja Inauguracyjna Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn.

30 marca 2023 r. w urzędzie gminy Raszyn przy udziale wójta gminy pana Andrzeja Zaręby odbyła się Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn. Wyłonieni w wyniku wyborów uczniowie z trzech szkól z terenu naszej gminy złożyli uroczystą przysięgę i odebrali zaświadczenia nadające im tytuł RADNEGO JUNIORA. Pierwszą sesję poprowadził najstarszy Radny Junior, absolwent naszej szkoły Krzysztof Piątek,  na której „świeżo upieczeni” Radni wybrali na przewodniczącą uczennicę naszej szkoły Maję Gajewską z klasy 8c.W składzie Młodzieżowej Rady Gminy znaleźli się również: Małgorzata Guzek z klasy 8b, Filip Sieradzki z klasy 8b, Mateusz Marszałek z klasy 8b, Jan Przygoda    z klasy 8a, Szymon Karczewski z kasy 7a oraz wspomniany wcześniej Jan Piątek absolwent naszej szkoły. Opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy została nasza wspaniała nauczycielka historii oraz wiedzy o społeczeństwie, pani Katarzyna Gaczyńska.

 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content