SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Program

wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.

Program_wychowawczo__profilaktyczny_SP_Sękocin_2023_24

 

 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content