Prezydium Rady Rodziców na rok 2020/2021

Przewodnicząca: Marta Bociańska

Zastępca: Marta Jasińska

Skarbnik: Małgorzata Kryńska

Sekretarz/Protokolant: Martyna Pluciak

Komisja Rewizyjna

Marta Zarychta-Przekop

Emilia Kopacz

Zapraszamy do kontaktu z nami:

radarodzicow@spsekocin.com.pl

Wysokość składek na Radę Rodziców na rok 2020/2021

70 zł – na jedno dziecko

50 zł x 2 – przy dwójce dzieci

40 zł x 3 – przy trójce dzieci

Wpłaty prosimy dokonywać u skarbników klasowych lub na podany poniżej nr konta:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sękocinie

94 8004 0002 2006 0000 1717 0006

W tytule przelewu: Imię i Nazwisko dziecko oraz Klasa

Wpłaty w wysokości 100% premiowane są 20% zwrotem dla klasy

REGULAMIN RADY RODZICÓW