SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

ŚWIETLICA

Wychowawcy świetlicy
Mirosława Osińska
Katarzyna Miazga

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

poniedziałek-piątek: 7.00 – 17.00

CELE I ZADANIA

Opieka
Zapewniamy ją uczniom po zakończonych zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu w godzinach od 07:00 do 17:00.
Integracja grupy
Wdrażamy umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Porządek w sali i własnych rzeczach
Dbamy by dzieci przestrzegały przyjęte zasady zachowania oraz reguły gier i zabaw. Uczymy się jak ze sobą rozmawiać, słuchać się nawzajem, wyrażać swoje potrzeby, przekonania i uczucia oraz dostrzegać je u innych.
Ćwiczenie
Umiejętnie oceniamy postawy własne i innych. Uczymy się jak zachować się w sytuacjach trudnych.
Planowanie
Planujemy swoją pracę indywidualną i grupową. Ponosimy odpowiedzialność za indywidualne i wspólne wykonanie zadań. Utrzymujemy porządek w czasie zajęć i zabaw.
Rozwijanie
Rozwijamy aktywność poznawczą i twórczą dzieci. Ukazujemy piękno otaczającego nas świata. Jesteśmy wrażliwi na estetykę. Rozbudzamy zainteresowania dzieci.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content