Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Rada i Wójt Gminy wraz z jednostkami podległymi podjęli działania mające na celu koordynację zadań jakie stanęły przed samorządem w związku z sytuacją na Ukrainie oraz przewidywaną falą uchodźców.

Najważniejsze ustalenia:
▪️1. Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
– koordynator p. Ewa Melon
– tel. 885 111 591
– w godzinach 8:00 – 18:00
– mail: emelon@raszyn.pl
▪️2. Punkt Bazy Noclegowej oraz Punkt Bazy Transportowej na terenie Gminy Raszyn
– koordynator p. Marzena Płaszczyńska
– tel. 797 009 972
– w godzinach 8:00 – 18:00
▪️3. Punkt zbiórki darów działa w Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej
ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
– koordynator p. Katarzyna Klimaszewska
– w godzinach 8:00-21:00
– tel. (22) 720 19 08
▪️4. Uruchamiamy zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem Fundacji Kochaj Życie, które zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Dary można wpłacać na rachunek:
Nr konta: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002
z dopiskiem „Raszyn dla Ukrainy”
▪️5. Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn:
– Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
– SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
▪️6. Szkoły będą przyjmować dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem.
Dla dzieci nie mówiących po polsku zostaną utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostosowany będzie do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
▪️7. W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy będą objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
▪️8. W ramach współpracy z lokalnymi hotelami są rezerwowane miejsca dla uchodźców.
▪️9. Ognisko Wychowawcze Jaworowa jest przygotowywane do ewentualnego przyjęcia ok. 35 osób.
▪️10. Wszelkie inne sprawy prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej: pomocukr@raszyn.pl
Informujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 roku.

Допомога в ґміні Рашин

Звертаємо увагу, що Рада та голова Гміни разом із підпорядкованими їм підрозділами вжили заходів для координації завдань, які стояли перед місцевою владою у зв’язку з ситуацією в Україні та очікуваною хвилею біженців.

1. Інформаційний пункт для біженців при Комунальному центрі соціального забезпечення м.Рашина (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1, Raszyn)
– координатор пані Ева Диня(Ewa Melon)
– тел.885 111 591
– з 8:00 до 18:00.
– електронна пошта: emelon@raszyn.pl
2. Базовий пункт розміщення та транспортний базовий пункт у ґміні Рашин
– координатор пані Маржена Плащинська(Marzena Płaszczyńska)
– тел.797 009 972
– з 8:00 до 18:00.
3. Пункт збору подарунків знаходиться в Спортивний центр Рашину спортивному залі

вул. Спортова 30, 05-090 Рашин(Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej ul. Sportowa 30)

– координатор пані Катажина Клімашевська (Katarzyna Klimaszewska)
– з 8:00 до 21:00.
– телефон: (22) 720 19 08
4. Ми запускаємо збір коштів через фонд Kochaj Życie, який буде використаний для допомоги біженцям з України.
Пожертвування можна зробити на рахунок:
Номер рахунку: 65 8004 0002 2010 0019 7898 0002
з анотацією «Рашин для України»
5. Безкоштовна медична допомога в ґміні Рашин:
– Медичний центр «ЮДИТА», вул. Понятовського 21 та вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин(Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn)

– SZPZLO Варшава- Охота, вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин(SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn)

6. Школи прийматимуть дітей-біженців відповідно до відповідного району.
Для дітей, які не володіють польською мовою, будуть створені підготовчі відділення, де навчальний процес буде адаптований до їхніх потреб та освітніх можливостей.
7. У навчальних закладах іноземним студентам надаватиметься психолого-педагогічна допомога.
8. У рамках співпраці з місцевими готелями зарезервовано місця для біженців.
9. Освітній центр у Яворові готується до можливого прийому близько 35 осіб.
10 . Усі інші питання надсилати на e-mail: pomocukr@raszyn.pl
Повідомляємо, що всі біженці, які перетнули польсько-український кордон з 24 лютого 2022 року, мають право на допомогу.

Skip to content