RODO

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie, Słomin, ul. Wierzbowa 5, 05-090 Raszyn. Dane przetwarzane są w celu przyjęcia dziecka do szkoły  i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności przez Prawo Oświatowe i Ustawę o systemie oświaty. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora.”

Polityka prywatnosci_RODO

Skip to content