SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Programy edukacyjne

 

Programy:

1. „Szkolny Klub Sportowy”

Celem Programu SKS jest:

 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
 • pobudzanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej, oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;

2.Trzymaj Formę”

Celem Programu jest:

 • Zdobicie przez uczniów wiedzy na temat zbilansowanej diety i roli aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;
 1. Cyfrowobezpieczni.pl”

Celem Programu jest:

 • Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci internetowej oraz ograniczenie zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież w Internecie;
 1. 100 lat Niepodległości”

Celem Programu jest:

 • Godne uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych,
 • Budowanie szacunku dla symboli narodowych;
 1. Historia zamknięta w pamięci”

Celem Programu jest:

 • kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upamiętnienie działań bohaterów codzienności,
 • ukazanie roli przeszłości i pamięci o niej młodemu pokoleniu,
 • rozbudzanie zainteresowań uczniów historią,
 • kształtowanie poczucia tożsamości i związku ze swoją „małą ojczyzną”, a także integracja środowiska lokalnego;
 1. Program dla szkół”

Celem Programu jest:

 • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie,
 • propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym;
 1. Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”

Celem Programu jest:

 • budowanie świadomości żywieniowej i rozwijanie u najmłodszych umiejętności kulinarnych;
 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Celem Programu jest:

 • poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy;
 1. Matematyka wstęp do kariery – wynalazcy”

Celem Programu jest:

 • Indywidualizowanie nauczania matematyki,
 • Wspomaganie uczniów w nauce matematyki za pomocą innowacyjnego systemu informatycznego opartego na sztucznej inteligencji;

10. „Laboratoria Przyszłości”

Celem Programu jest/są:

 • rozwijanie rzeczywistych kompetencji przyszłości: współpracy, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów,
 • rozwój talentów i rozbudzanie zainteresowań.  Program Laboratoria Przyszłości pomaga rozbudzać wśród młodzieży pasje przyrodnicze, technologiczne i matematyczne, co w przyszłości przełoży się na losy zawodowe uczniów,
 • angażujące i nowoczesne zajęcia szkolne,
 • wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym.

 

 

 

 

“Katyń… ocalić od zapomnienia”- program edukacyjny.

Certyfikat zaświadczający posadzenie Dębu Pamięci dla uhonorowania aspiranta Policji Państwowej Feliksa Zalewskiego.

Feliks Zalewski, zdjęcie pochodzi z Muzeum Katyńskiego, zostało przekazane przez p. Jagodę Michałowską

Feliks Zalewski urodził się 13 września 1900 roku. Ukończył szkołę powszechną i został policjantem – Posterunkowym Policji Państwowej w stopniu kaprala. Ze źródeł przekazanych przez Muzeum Katyńskie wynika, że był żonaty z Anną Zalewską, która zmarła w 16 czerwca 1959 roku.

Pracował na posterunku w Raszynie od 5 marca 1932 roku, do ewakuacji posterunku w dniu 7 września 1939 roku. Następnie wyjechał na wschód Polski (Brześć, Kowel, Równe).

W wojsku w 1922 roku był w I pułku szwoleżerów w stopniu kaprala. Został wzięty do niewoli przez NKWD pod koniec 1939 r. w miejscowości Równe. Następnie skierowano go do obozu dla polskich funkcjonariuszy w Ostaszkowie.  Został zamordowany strzałem w tył głowy w Twerze w 1940 roku.

Naszym zadaniem jest dbanie o posadzony Dąb Pamięci oraz ocalić od zapomnienia pamięć o pomordowanych w 1940 roku na terenie ZSRR, w tym o Feliksie Zalewskim.

Feliks Zalewski (oznaczony strzałką), zdjęcie pochodzi z Muzeum Katyńskiego, przekazane przez p. Jagodę Michałowską

Legitymacja żony F. Zalewskiego, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Katyńskiego, przekazane przez p. J. Michałowską.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content