Prezydium Rady Rodziców na rok 2019/2020

Przewodnicząca: Anna Zalas 

Zastępca: Emilia Kopacz 

Skarbnik: Katarzyna Moc 

Sekretarz: Małgorzata Kryńska

Protokolant: Marta Bojarska

Komisja Rewizyjna

Anna Nockiewicz 

Jolanta Arak 

Zapraszamy do kontaktu z nami:

rada.rodzicow.sp.sekocin@gmail.com

Wysokość składek na Radę Rodziców na rok 2019/2020

70 zł – na jedno dziecko

50 zł x 2 – przy dwójce dzieci 

40 zł x 3 – przy trójce dzieci

Wpłat prosimy dokonywać do skarbników klasowych lub na podany poniżej nr konta.

Wpłaty w wysokości 100% premiowane są 20% zwrotem dla klas.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sękocinie

94 8004 0002 2006 0000 1717 0006

w tytule przelewu: Imię i Nazwisko dziecka oraz Klasa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2018/2019
rozlicz 2018-19