Prezydium Rady Rodziców na rok 2018/2019
 
Przewodnicząca: Anna Zalas 
Zastępca: Grzegorz Warchoł 
Skarbnik: Katarzyna Moc 
Sekretarz: Katarzyna Fedorowicz
Protokolant: Marta Bojarska 
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodnicząca: Anna Nockiewicz 
Dorota Schweizer
Jolanta Arak 
 
Wysokość składek na Radę Rodziców na rok 2018/2019
 
70 zł – na jedno dziecko
50 zł x 2 – przy dwójce dzieci 
40 zł x 3 – przy trójce dzieci
 
Wpłat prosimy dokonywać do skarbników klasowych lub na podany poniżej nr konta. Wpłaty w wysokości 100% premiowane są 20% zwrotem dla klas.
 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sękocinie
94 8004 0002 2006 0000 1717 0006
w tytule przelewu: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2017/2018

image1
IMG 0677