HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DZIEŃ GODZINA FORMA SPOTKAŃ
21.09.2017  czwartek    kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Zebranie organizacyjne
19.10.2017 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Dzień otwarty
16.11.2017 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Zebranie półsemestralne
14.12.2017 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Dzień otwarty
11.01.2018 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Zebranie śródroczne
22.02.2018 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Dzień otwarty
22.03.2018 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Dzień otwarty
19.04.2018 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00
 Zebranie półsemestralne
17.05.2018 czwartek kl. I-III      17.00
kl. IV-VII  18.00

Dzień otwarty

(poinformowanie na piśmie o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną lub nieodpowiednią bądź naganną oceną zachowania)

Konsultacje indywidualne możliwe są również po uprzednim ustaleniu z nauczycielami.