HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

klasy 1-3

 

19.09.2018             zebranie organizacyjne

17.10.2018             dzień otwarty

21.11.2018             zebranie półsemestralne

12.12.2018             dzień otwarty

23.01.2019             zebranie śródroczne

06.03.2019             dzień otwarty

10.04.2019             zebranie półsemestralne                    

08.05.2018             dzień otwarty

(poinformowanie na piśmie o zagrożeniu niepromowaniem do klasy programowo wyższej)

Godzina rozpoczynania zebrań: 1800

 

klasy 4-8

 

20.09.2018             zebranie organizacyjne

18.10.2018             dzień otwarty

22.11.2018             zebranie półsemestralne

13.12.2018             dzień otwarty

24.01.2019             zebranie śródroczne

07.03.2019             dzień otwarty

11.04.2019             zebranie półsemestralne                      

09.05.2018             dzień otwarty

(poinformowanie na piśmie

o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

lub nieodpowiednią bądź naganną oceną zachowania)

 

Godzina rozpoczynania zebrań: 1800

 

 

Konsultacje indywidualne możliwe są również po uprzednim ustaleniu z nauczycielami.