SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Monitoring

„Na podstawie Art.22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, Dyrektor Szkoły wprowadził szczególny nadzór nad terenem szkoły i terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). Szczegółowe informacje z tym związane podane są w Regulaminie monitoringu, z którym każdy pracownik i współpracownik jest zobowiązany się zapoznać.”

 

 

 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content