SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

PRACOWNICY SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY
MAGDALENA KARPINIAK

godziny przyjęć:

wtorek – 14.30 – 15.30

piątek – 8.00 -9.00

dyżur w czasie dni otwartych i zebrań z rodzicami: 

18.00 – 20.00

przyjmowanie skarg i wniosków

wtorek 15.30 – 16.30 

WICEDYREKTOR SZKOŁY
EWA KARASEK

godziny przyjęć interesantów:

czwartek 14.00 -15.00

piątek 14.00 – 14.00 – 15.00

 

Klasy 0-3 – wychowawstwa

0 – Marzena Kujawa – nauczyciel oddziału przedszkolnego

1A – Lidia Gromek – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

1B – Anna Karpińska  – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

2A –  Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

2B – Wioleta Czyż – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

2C – Wioletta Oniszk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapia ręki

3A – Regina Suwała – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
3B –  – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej

Klasy 4-6 – wychowawstwa

4A – Marta Woroniecka-Marciniak – nauczyciel przyrody i geografii

4B – Piotr Karpiniak – nauczyciel matematyki

5A – Rafał Wierzchowskinauczyciel informatyki

5B- Beata Bicz – nauczyciel wychowania fizycznego i EDB

6A – Monika Walczak – nauczyciel j. polskiego i biologii
6B – Iwona Rosiak – nauczyciel j. angielskiego
6C – Agnieszka Korzeniewska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
7A – Damian Wysocki – nauczyciel wychowania fizycznego
7B – Kamil Jaszczyszyn -nauczyciel wychowania fizycznego
7C – Małgorzata Studzińska – nauczyciel j. polskiego

 

Klasy 7-8 – wychowawstwa

8A – Katarzyna Gaczyńska – nauczyciel historii i WOS

POZOSTALI NAUCZYCIELE

Magdalena Karpiniak – nauczyciel biologii

Ewa Karasek – nauczyciel j. polskiego

Anetta Grabowska – nauczyciel j. polskiego

Jolanta Tomczyk – nauczyciel matematyki

Diana Jesionek – nauczyciel chemii

Helena Szczekowska – nauczyciel fizyki

Natalia Baszkiewicz – nauczyciel plastyki

Anna Świlczewska – nauczyciel j. angielskiego i j. hiszpańskiego

Edyta Błaszczyk – nauczyciel j. angielskiego  klas 4-8

Joanna Wojdyło-Boczar – nauczyciel j. angielskiego w oddziale przedszkolnym i klasach 1-3 i nauczyciel języka niemieckiego w klasach 7-8

Paweł Gotlib – nauczyciel muzyki

Małgorzata Broda – terapia pedagogiczna

Sylwester Podsiadły – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Elżbieta Wróbel – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Katarzyna Krasowska – nauczyciel bibliotekarz

Zofia Szymanek – nauczyciel religii

Marzena Borsuk – nauczyciel religii

Marta Asman-Milczarek – psycholog szkolny

Hanna Wujek-Rokicka – pedagog szkolny

Mirosława Osińska – nauczyciel, wychowawca świetlicy

Katarzyna Miazga – nauczyciel, wychowawca świetlicy

Magdalena Ostrowska-Więcek – logopeda

Joanna Kobryń – nauczyciel techniki

Renata Kujda – instruktor pływania

                ADMINISTRACJA

  SEKRETARZ SZKOŁY SPECJALISTA DS. KADR i ADMINISTRACJI GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI  KIEROWNIK GOSPODARCZY
  MONIKA MALINOWSKA MAGDALENA PLASKOTA OLGA GAJEWSKA MIROSŁAW BRZOZOWSKI
OBSŁUGA
Barbara Dymińska
Barbara Soból
Stanisława Włodarczyk
Danuta Żurawska
Mirosław Brzozowski
Michał Kantorowicz
 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content