„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”… A czy można lepiej nauczyć się podejmowania obywatelskich decyzji w lokalnym życiu społecznym niż poprzez umożliwienie  w praktyce wpływania na losy gminy? Jednym z pomysłów na angażowanie młodych ludzi jest powoływanie młodzieżowych rad gmin, dzięki którym mogą oni zgłaszać swoje potrzeby i opinie „dorosłym” radom gmin, ale również uczyć się postaw obywatelskich oraz zasad działania instytucji samorządowych.

Czym jest Młodzieżowa Rada Gminy Raszyn?
Młodzieżowa Rada Gminy jest organem doradczym i reprezentacją młodzieży w strukturach lokalnych. W skład Rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 13 do 18 roku życia z gminy Raszyn.

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Gminy Raszyn?
Młodzieżowa Rada Gminy Raszyn zajmuje się sprawami młodzieży. Wskazuje innym organom potrzeby swoich rówieśników oraz stara się kształtować i zmieniać Naszą gminę, tak, jak widzą je młodzi ludzie. Zachęca też do czynnego brania udziału w życiu Gminy i pracy społecznej na jej rzecz.

Jak wygląda praca radnego Młodzieżowej Rady?
Rada uczestniczy od czasu do czasu na sesjach, czyli obowiązkowych, oficjalnych spotkaniach, na którym zapadają najważniejsze decyzje. Między sesjami praca radnego skupia się na pracy w specjalnych komisjach problemowych.

Jak będą wyglądać wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn?

Wybory do Rady są równe, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Udział w głosowaniu jest dobrowolny. Uprawnionymi do głosowania są osoby w wieku od 13 lat do ukończenia 18 roku życia, mieszkające na terenie Gminy Raszyn. Głosowanie odbędzie się w lokalu wyborczym – Szkoła Podstawowa im. W. Potockiego w Sękocinie. Do oddania głosów przez wyborców posłużą karty do głosowania.

Termin wyborów: 28.02.2023 od godziny 11:00 do godziny 16:00

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami naszych kandydatów – kliknij!

Skip to content